verona
martedì, 22 ottobre 2019
Cerca          cerca documenti
 OggiOggi  NotizieNotizie  StoriaStoria    Archivio Archivio  GRUPPO SPORTIVOGRUPPO SPORTIVO  FotoFoto  ChatChat  <font color=red>Caselle</font>Caselle
Archivio

Documenti Documenti
Manuale per la Chiesa di S.Giorgio martire di Tarmassia 1870 Manuale per la Chiesa di S.Giorgio martire di Tarmassia 1870
Visite pastorali Visite pastorali
Testamenti Testamenti
Archivio Parrocchiale Archivio Parrocchiale
Libri Libri
Giornali Giornali
Giornali 2 Giornali 2
Filastrocche Filastrocche
Cartografia 2 Cartografia 2
alberi genealogici alberi genealogici
Racconti, leggende Racconti, leggende
Archeologia Archeologia
Cartografia Cartografia
Poesia, Teatro Poesia, Teatro
Glossario Glossario
Dei Vicariati di Talmassia e Campolongo Dei Vicariati di Talmassia e Campolongo
Delibere di Giunta Delibere di Giunta
Siti web Siti web

Ultime dal muro...
muro Cucina
di Giuseppina - 18:05 (11/11/2018)
Buonasera sto cercando documenti sulla cucina antica della zona del basso veronese, comprovanti le abitudini alimentari. Grazie
muro Foto Tarmassia Calcio 1999-2000
di F.G. - 17:55 (09/01/2017)
Buonasera, sto cercando foto relative al Tarmassia calcio della stagione 1999-2000 o forse 1998-99. L'annata dei ragazzi era 1989 categoria pulcini. Sarei grato a chi me le inviasse. a: info@tarmassia.it Cordiali saluti.
muro wipiyior
di Johne52 - 09:55 (27/09/2016)
Wow! This could be one particular of the most useful blogs We've ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I'm also an expert in this topic so I can understand your hard work. fegdbdagfdeb
archivio storico Scrivi sul muro!
Utenti collegati
Stanno visitando il sito 14 utenti
tarmassia.it

L'unica visita pastorale del vescovo (1698-1714)

Visita di G.F. Barbarigo (17.10.1713)

s.g. 18.06.07

Visita di G.F. Barbarigo (17.10.1713)

 Il testo (molto lungo) sarà aggiunto a più riprese. La traduzione sarà precisata in corso d'opera.

TRASCRIZIONE

TRADUZIONE provvisoria

Eo in itinere usque ad eius confinia comitem habuit reverendum rectorem de Turmine, cumque ad fines Tarmassiae pervenisset, obvius venit reverendus rector illius loci, cum tubicinis ac turma peditum rusticanae militiae, a quibus deveneratus stipatusque, iter suum presequutus est.

Fino ai propri confini ebbe con se' in compagnia durante la strada il reverendo rettore del Tormine, fino a che fosse giunto ai limiti della parrocchia di Tarmassia, dove venne il reverendo rettore del detto luogo, con ... e un gruppo di fedeli a piedi, che lo riverirono e ..., e proseguì il suo percorso.

Deinde occurrit schola doctrinae christianae, qua procedente ad aedes parochiales pertingit et in eis hospitatus est.

Quindi giunse alla scuola di dottrina cristiana, che dirigendosi alla casa parrocchiale raggiunse e nella quale fu ospitato.

Illico reverendus dominus Andreas Foginus, sacerdos veronensis dioecesis aetatis annorum 56, rector huius parochialis ecclesiae, cuius titulus est Sancti Georgii, ostendit bullas sui beneficii obtenti per concursum a quondam illustrissimo et reverendissimo domino domino Petro Leono episcopo veronensi in mensibus apostolicis sub datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem 18 kalendas maii 1696 praesentavitque polliceas quae requiruntur ab aedictis huiusmodi Visitationis, inferius registratas in fillo sub littera M dixitque se et ecclesiam suam subesse domino vicario foraneo de Salizzolis; praesentavit quoque libros curae ec status animarum, quos illustrissimus praesul antedictus diligenter invisit et circa mediam noctem, ieiunus in solo pane et vino in honorem crastinae faestivitatis sancti Lucae, pernoctavit.

Il reverendo signor Andrea Fogin, sacerdote della diocesi veronese dell'età di 56 anni, rettore di questa chiesa parrocchiale, il cui titolo è di San Giorgio, mostrò le bolle del suo beneficio ottenute per concorso da un certo illustrissimo e reverendissimo signor Pietro Leone vescovo di Verona alla mensa apostolica sotto il dato di Roma presso Santa Maria Maggiore il 18 calende di maggio 1696 e presentò ... che sono richieste dagli editti riguardo le Visite, più sotto registrate il fila sotto la lettera M e disse che egli e la sua chiesa fossero sottomesse al signor vicario foraneo di Salizzole; presentò inoltre i libri di cura e lo stato delle anime, che l'illustrissimo presule antedetto controllò diligentemente e a circa mezzanotte, digiuno di solo pane e vino in onore della festa del giorno dopo di san Luca, pernottò.

Die mercurii, 18 octobris 1713.

Mercoledì, 18 ottobre 1713.

Illustrissimus et reverendissimus praesul, hora tertiarum, sub baldachino excepto, servatis ritibus et caeremoniis consuetis, processionaliter templum ingressus est in quo, facta brevi oratione ante altare maius, dum solitae antiphonae ac orationes a clero recitarentur, populo benedixit et indulgentiam publicari mandavit.

L'illustrissimo e reverendissimo presule, all'ora delle terze, sotto il baldacchino ..., osservati i riti e le cerimonie consuete, in processione fece l'ingresso al tempio e al suo interno, fatta una breve orazione davanti l'altar maggiore, dopo che le solite antifone e preghiere siano state recitate dal clero, benedisse il popolo e ordinò di pubblicare l'indulgenza.

Precibus deinde in ecclesia et cemeterio pro defunctis persolutis, sacrum fecit et postea sanctissimum Sacramentum, in tabernacolo ligneo auro linito ac pixide argentea, pede tamen et operculo cupreis inauratis servatum, visitavit.

Poi recitate alcune preghiere in chiesa e al cimitero per i defunti, fece il santo (?) e poi visitò il santissimo Sacramento, conservato in un tabernacolo ligneo indorato e in una pisside argentata con il piede e il coperchio in rame indorati.

Animae a comunione sub hac cura sunt centum nonaginta circiter, in totum vero tercentum et quattordecim.

Le anime da comunione sotto questa cura sono centonovanta circa, in tutto sono in realtà trecentoquattordici.

Parochus testatus est nullum inconfessum habere, societatem sanctissimi Sacramenti in sua ecclesia adesse, lampadem et cereos pro eodem Sanctissimo per se ipsum manuteneri ipsumque debitis temporibus a se renovari, unquam tamen usum fuisse distribuere schedas communicatis in Paschate; processionem sanctissimi Corporis Christi singulis annis solemniter fieri, sed nondum supellectiles pro eodem honorifice associando dum infirmis defertur paratas fuisse, praeter umbellam et quinque fanalia, quorum alterum de novo eleganter confectum auroque linitum est; dixit tamen populum numerosum accedere, quisque lumen suum gestando quotiescumque contingit aliquem aegrotum comunicare, eo quia pulsatur campana in sero praecedenti et ab eodem parocho toties quoties et cetera publicantur indulgentiae.

Il parroco ha dichiarato di non avere nessun inconfesso, che esiste una società del santissimo Sacramento nella sua chiesa, la lampada e i ceri per lo stesso Santissimo sono mantenuti da lui stesso, e lo stesso a tempo debito è rinnovato da lui, ... era uso distribuire schede ai comunicati a Pasqua (?); una processione del Santissimo Corpo di Cristo era fatta solennemente ogni anno, ma ciononostante suppellettili per la stessa associazione ..., cioè una ombella e cinque fanali,

Quo facto, praelibatus antistes solitas missas audivit gratiarumque actionem peregit. 


Interea reverendissimus dominus vicarius, de suo mandato, sumpsit informationes iuratas a testibus fide dignis super vita et moribus reverendi rectoris nec non reverendi domini Antonii Sguazzardi, sacerdotis veronensis inibi degentis, de quibus bene relatum fuit.


Interrogati etiam iidem testes an adsint in dicto loco publici peccatores, usurarii, haeretici aut ecclesiae innobedientes, nullas, Deo propitio, huiusmodi generis homines, quod ipsi sciant, ibidem commorari asseruerunt.

Gli stessi testimoni furono interrogati inoltre se vi fossero in questo luogo (Tarmassia) pubblici peccatori, usurai, eretici o dissobedienti alla chiesa; asserirono, grazie a Dio, che a loro conoscenza non vi sono uomini di tal genere da riprendere (?).

Successive illustrissimus et reverendissimus praesul sacrum fontem baptismalem, in angulo sinistro apud portam maiorem dictae ecclesiae existens, lapideum et divisum cum ciborio nuceo rastrisque ligneis circumdatum, visitavit.

Successivamente l'illustrissimo e reverendissimo presule visitò il sacro fonte battesimale, collocato nell'angolo sinistro presso la porta maggiore di detta chiesa, in pietra e suddiviso con un ciborio nuceo (?) e circondato da rastri (?) di legno.

Similiter invisit olea sancta, in armariolo excavato intra parietes a cornu evangelii altaris maioris servata, quae parochus quotannis recipit a cathedrali Veronae.

Allo stesso modo, visitò gli oli santi, conservati in un armadietto scavato nella parete sul lato dove si proclama il Vangelo sull'altar maggiore, che il parroco ogni anno prende dalla cattedrale di Verona.

Altare maius cum portatile, quod a reverendo rectore manutenetur.

L'altar maggiore con portatile mantenuto dal reverendo rettore.

Altare SAnchi Antonii abbatis cum portatile, de ratione familiae illorum de Bonadomanis de dicto loco, a qua manutenetur de omnibus.

L'altare di S.Antonio abate con portatile, in quota alla famiglia dei de Bonadoman del detto luogo (Tarmassia), dai quali è mantenuto in tutto.

Altare sancti Dominici cum portatile, de ratione familiae nobilium dominorum de Gulientiis, qui illud manutenent illiusque icona mirabiliter picta inspicitur a celebrato pictore Felice Brusasorzi.

L'altare di S.Domenico con portatile, in ragione della famiglia dei nobili signori de Guglienzi, che lo mantengono e del quale si ammira una pala mirabilmente dipinta dal celebre pittore Felice Brusasorzi.

Altare visitationis beatae Mariae virginis cum portatile, de ratione societatis sanctissimi Rosarii, a qua manutenetur, quae societas fuit erecta et instituta de anno 1622 sub die 18 iunii, ut per littera patentes reverendissimi patris generalis totius ordinis praedicatorum ibidem ostensas doctum fuit habetque onera missarum ut in pollicea in fillo sub littera M, quibus fit satis.

L'altare della visitazione della beata vergine Maria con portatile, in ragione della società del santissimo Rosario, dal quale è mantenuto; la detta società fu eretta e istituita il 18 giugno dell'anno 1622, come per lettere mandate dal reverendissimo padre generale di tutti gli ordini predicatori ... (?) e ha gli oneri delle messe in policea (?) sotto la lettera M, delle quali fu soddisfatto.

Altare sanctissimi Corporis Christi, cum portatile, de ratione illius societatis, antiquitus erectae, quae manutenet et satisfacit legatis seu oneribus missarum, de quibus videre est infra in policea in fillo sub littera M.

L'altare del santissimo Corpo di Cristo, con portatile, in ragione della società, eretta in antico, che lo mantiene e soddisfa ai legati (?) e agli oneri delle messe, delle quali si vede in policea (?) sotto la lettera M.

Vidit duo confessionalia, ambo gestatoria et nucea, modo a lateribus altaris maioris existentia, quae tamen solita sunt teneri super balaustia eiusdem altaris.

Vide due confessionali, entrambi gestatori e in noce, ubicati ai lati dell'altar maggiore, che talvolto sono soliti esser tenuti sopra la balaustra dello stesso altare.
Vedi anche:
 (Archivio -> Visite pastorali) "I Visitatio di A.Valier (03.05.1569)"
 (Archivio -> Visite pastorali) "Visitatio di F.B.Verità (17.10.1713)"

Torna indietro

Copyright © 2002 Credits. Tutti i diritti sono riservati.